شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

چگونه احساس دلتنگی برای خانه در مهاجران متوقف می شود ؟

چگونه احساس دلتنگی برای خانه در مهاجران متوقف می شود ؟

چگونه احساس دلتنگی برای خانه در مهاجران متوقف می شود ؟   توقف احساس دلتنگی برای خانه در مهاجران: هفته اول شما در خارج از کشور در حال پرواز در ارتفاع هستید. هیچ چیز نمی تواند شما را لمس کند!…

سیاست های مهاجرت چگونه است؟

سیاست های مهاجرت چگونه است؟

سیاست های مهاجرت چگونه است؟   تأثیر منفی سیاست های مهاجرت تأثیر منفی سیاست های مهاجرت بر سلامتی: تحقیقات جدید چگونگی تأثیر سیاست های مهاجرت مغرضانه بر سلامت مهاجران را بررسی می کند. تورس و همکاران در مقاله‌ای در حال…

Call Now Button