شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

چرا رویا می بینیم؟

چرا رویا می بینیم؟

چرا رویا می بینیم؟ علم در تعمیق درک ما از رویا پیشرفت زیادی داشته است . هنوز هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد: چرا خواب می بینیم؟ با این حال، تعداد زیادی از نظریه ها در حال بررسی هستند.…

درباره کابوس ها بدانیم

درباره کابوس ها بدانیم

درباره کابوس ها بدانیم.گاهی اوقات یک کابوس فقط یک رویای بد است—تصاویر منزوی و ناخوشایند با واکنش احساسی کمی از سوی بیننده. با این حال، یک کابوس می تواند منجر به احساس ترس ، وحشت، و اضطراب شود . بیدار…

Call Now Button