شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

چه زمانی یک فرد دارای اختلال روانی خطرناک است؟

چه زمانی یک فرد دارای اختلال روانی خطرناک است؟

چه زمانی یک فرد دارای اختلال روانی خطرناک است؟ رابطه بین خشونت و بیماری روانی پیچیده است. افراد مبتلا به نوع غیر پارانوئیدی بیماری روانی به احتمال زیاد خطرناک نیستند. رفتار مزاحم یا نامناسب  برای دیگران نگران کننده است، اما…

Call Now Button