شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

ترس چیست؟

ترس چیست؟

ترس چیست؟ اگر مردم احساس ترس نمی کردند، نمی توانستند از خود در برابر تهدیدات مشروع محافظت کنند. ترس پاسخی حیاتی به خطرات جسمی و عاطفی است که در طول تکامل انسان، به ویژه در دوران باستان که مردان و…

Call Now Button