شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

وقتی احساس شکست می کنید چه کاری باید انجام دهید.

وقتی احساس شکست می کنید چه کاری باید انجام دهید.

وقتی احساس شکست می کنید چه کاری باید انجام دهید. امتیاز کلیدی هنگامی که افراد تصور منفی از خود دارند، ممکن است در مواجهه با چالش ها به سرعت احساس شکست کنند. تأمل در “خود واقعی” خود می تواند احساس…

Call Now Button