شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

سندروم آشیانه خالی

سندروم آشیانه خالی

سندروم آشیانه خالی سندروم آشیانه خالی چیست ؟ سندرم آشیانه خالی به ناراحتی و سایر احساسات پیچیده ای اشاره دارد که والدین اغلب هنگام خروج فرزندانشان از خانه تجربه می کنند. البته مردم دوست دارند فرزندانشان بزرگ شوند و زندگی…

Call Now Button