شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

7 رفتاری که نباید در روابط خود تحمل کنید

7 رفتاری که نباید در روابط خود تحمل کنید

7 رفتاری که نباید در روابط خود تحمل کنید. رفتارهای سمی رابطه فقط مشاجره یا حسادت نیست. آنها همچنین می توانند شامل اقدامات ظریف تری باشند که بر دید شما از خود و جهان تأثیر می گذارد. تشخیص اینکه کدام…

زوج درمانی در مرکز‌ رامش روان چگونه انجام می شود؟

زوج درمانی در مرکز‌ رامش روان چگونه انجام می شود؟

زوج درمانی در مرکز‌ رامش روان چگونه انجام می شود؟ از آنجایی که طرحواره ها زیربنای اکثر تعارضات زوج ها هستند.در جلسات ابتدائی طرحواره های غالب هر یک از زوجین شناسایی می شوند و به زوج ها کمک می شود…

Call Now Button