شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

پنج نیروی قدرتمندی که زندگی ما را شکل می دهند.

پنج نیروی قدرتمندی که زندگی ما را شکل می دهند.

پنج نیروی قدرتمندی که زندگی ما را شکل می دهند. امتیاز کلیدی پنج نیروی خارج از کنترل ما تأثیر زیادی بر شخصیت ما دارند. اینها شامل ژن ها، تربیت، فرهنگ عامه، فناوری و رویدادهای غیرمنتظره ما می شود. قدرت این…

Call Now Button