شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

چگونه ترس از صمیمت پارتنرمان را از بین ببریم؟

چگونه ترس از صمیمت پارتنرمان را از بین ببریم؟

چگونه ترس از صمیمت پارتنرمان را از بین ببریم؟ آیا می توانید به کسی که مشکل صمیمیت دارد نزدیک شوید؟ اگر فردی را می شناسید که از ایجاد روابط عاطفی اجتناب می کند، چندین استراتژی وجود دارد که باید آنها…

ترس چیست؟

ترس چیست؟

ترس چیست؟ اگر مردم احساس ترس نمی کردند، نمی توانستند از خود در برابر تهدیدات مشروع محافظت کنند. ترس پاسخی حیاتی به خطرات جسمی و عاطفی است که در طول تکامل انسان، به ویژه در دوران باستان که مردان و…

Call Now Button