شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

سیاست های مهاجرت چگونه است؟

سیاست های مهاجرت چگونه است؟

سیاست های مهاجرت چگونه است؟   تأثیر منفی سیاست های مهاجرت تأثیر منفی سیاست های مهاجرت بر سلامتی: تحقیقات جدید چگونگی تأثیر سیاست های مهاجرت مغرضانه بر سلامت مهاجران را بررسی می کند. تورس و همکاران در مقاله‌ای در حال…

Call Now Button