شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

بدبینی چیست؟

بدبینی چیست؟

بدبینی چیست؟بدبینی لیوان نیمه خالی است و ابرهای طوفانی که از بالای سرش بیرون می آیند.بدبین ها به دلیل تمایلشان به منفی گرایی به انتظار نشستن برای بدترین ها در بیشتر موقعیت ها، انتقادات زیادی را به دست می آورند.…

Call Now Button