شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

انعطاف پذیرتر بودن در برابر انتقاد سازنده

انعطاف پذیرتر بودن در برابر انتقاد سازنده

انعطاف پذیرتر بودن در برابر انتقاد سازنده برخی افراد نسبت به انتقاد سازنده بسیار حساس هستند. این مهم است که پاسخ خود را به بازخوردی که از شما می خواهد عملکرد خود را بهبود یا تغییر دهید تعدیل کنید. مدیریت…

Call Now Button