شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

3 راه برای کنترل اضطراب

3 راه برای کنترل اضطراب

3 راه برای کنترل اضطراب افرادی که با اضطراب دست و پنجه نرم می کنند می توانند از رفتارهای کسانی که مسائل اضطرابی ندارند بیاموزند. افرادی که سطح اضطراب پایینی دارند، اضطراب آنها را دستپاچه نمی کنند. اجتناب از موقعیت…

Call Now Button