شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

چگونه ترس از صمیمت پارتنرمان را از بین ببریم؟

چگونه ترس از صمیمت پارتنرمان را از بین ببریم؟

چگونه ترس از صمیمت پارتنرمان را از بین ببریم؟ آیا می توانید به کسی که مشکل صمیمیت دارد نزدیک شوید؟ اگر فردی را می شناسید که از ایجاد روابط عاطفی اجتناب می کند، چندین استراتژی وجود دارد که باید آنها…

Call Now Button