شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

درباره زبان بدن چه میدانید؟

درباره زبان بدن چه میدانید؟

درباره زبان بدن چه میدانید؟ آنچه هست انواع فهمیدن و خواندن آن آیا می تواند گمراه کننده باشد؟ خلاصه ارتباط غیرکلامی پیچیده است. افزایش آگاهی و درک زبان بدن دیگران به زمان و تمرین نیاز دارد. همه، از ماموران FBI…

Call Now Button