شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

خودآزاری و راه های تشخیص آن

خودآزاری و راه های تشخیص آن

خودآزاری و راه های تشخیص آن.خودآزاری یا خودزنی، عمل ایجاد درد و آسیب عمدی به بدن خود است. خودآزاری اغلب به بریدن، سوزش، خراشیدن و سایر اشکال آسیب خارجی اشاره دارد. با این حال، می‌تواند شامل آسیب‌های درونی یا احساسی…

Call Now Button