شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

ماندانا سراجی نژاد

ماندانا سراجی نژاد

جزئیات شخصی نام روان شناس ماندانا سراجی نژاد تخصص روان شناس بالینی تجربه 3+ سال تحصیلات مدرک تحصیلی دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی تخصص روان درمانگر فردی سمت در رامش روان مشاور سوابق شغلی مرکز مشاوره‌ی جان زیبا – روان…

فائزه اسحاقی

فائزه اسحاقی

جزئیات شخصی نام روان شناس فائزه اسحاقی تخصص روان شناس بالینی تجربه 9+ سال تحصیلات مدرک تحصیلی دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی تخصص روان شناس بالینی – طرحواره درمانگر سمت در رامش روان صاحب امتیاز و مدیر رامش   سوابق…

دکتر زهرا ایرانی

دکتر زهرا ایرانی

021۸۸267523 جزئیات شخصی نام روانشناس دکتر زهرا ایرانی تخصص مشاوره و روانشناسی تجربه 5+ تحصیلات مدرک تحصیلی دکتری مشاوره و روانشناسی دانشگاه دانشگاه آزاد رودهن شبکه های اجتماعی   بیوگرافی شخصی خانم دکتر زهرا ایرانی فعالیت های خانم دکتر زهرا…

Call Now Button