شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

بزرگترین آسیب برای کودک چیست؟

بزرگترین آسیب برای کودک چیست؟

بزرگترین آسیب برای کودک چیست؟:فرهنگ های فنی- صنعتی پاسخگوی اساسی ترین نیاز کودکان نیست. در طول تاریخ نقض های زیادی در تکامل انسان وجود داسته است. تکامل برای برقراری روابط اجتماعی لذت بخش در هر سنی است. فرهنگ فنی-صنعتی بر…

تروما در نوجوانان

تروما در نوجوانان

تروما در نوجوانان: یک مطالعه نشان داده است که تقریباً 16 درصد از پسران و 19 درصد از دختران ممکن است از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، دوره های افسردگی اساسی یا سوء مصرف مواد رنج ببرند. شاهد خشونت،…

کودکان و خواب

کودکان و خواب

کودکان و خواب   خواب برای رشد، سلامت و تندرستی کودک، صرف نظر از سن، بسیار مهم است، و اکثر متخصصان والدین را تشویق می کنند تا هر طور که می توانند از نیازهای خواب کودکان خود حمایت کنند. به…

Call Now Button