شنبه تا پنجشنبه (12 تا 8شب)

مشاوره حضوری وآنلاین

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی

چگونه اختلالات روانی مختلف را بشناسیم؟

چگونه اختلالات روانی مختلف را بشناسیم؟

چگونه اختلالات روانی مختلف را بشناسیم؟ شناخت زمینه علائم روان پریشی یک فرد برای درک اینکه علائم مربوط به چه تشخیصی است، کلیدی است. تمایز شرایط طیف اسکیزوفرنی به شناسایی ترتیب و مدت علائم بستگی دارد. روان پریشی که فقط…

Call Now Button